Agile Manifesto

Het Agile Manifesto is een kort en bondig document waarin de 4 waarden en 12 principes voor Agile softwareontwikkeling staan beschreven.

Het Agile Manifesto is een kort en bondig document waarin de 4 waarden en 12 principes voor Agile softwareontwikkeling staan beschreven. Het document is het resultaat van een brainstormsessie in een skiresort van 17 individuen die actief zijn in de softwareontwikkeling die allen tegen dezelfde problemen aanliepen; (software) projecten waren te zwaar, te lang, te log, te veel georiënteerd op documentatie en er werd niet snel genoeg ontwikkeld.

 

De 4 waarden van Agile

 

Het manifesto start met het zeggen dat om het ontwikkelen te verbeteren, je het vooral moet doen (t.o.v. erover praten/documenteren) en anderen hierin helpen. Hierdoor zijn zij tot de volgende overkoepelende waarden gekomen:

 1. Individuen en interactie zijn belangrijker dan processen en tools
 2. Een werkend product (oorspronkelijk software) is belangrijker dan uitgebreide documentatie
 3. Samenwerken met je klant is belangijker dan contractonderhandelingen
 4. Reageren op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan

Tenslotte geeft het manifesto nog een kleine disclaimer mee; hoewel beide punten waarde hebben, vinden ze de punten aan de linkerkant  belangrijker dan die aan de rechterkant.

 

De 12 principes van Agile

 

Naast de 4 overkoepelende waarden, zijn er ook 12 principes uitgewerkt die verder inzicht geven in het Agile gedachtengoed. Deze waarden zijn:

 1. Onze hoogste prioritiet is het tevreden krijgen van de klant, doordat we snel/vroeg en continu een waardevol (deel)product  opleveren (oorspronkelijk software).
 2. Wees blij met veranderende (klant)behoeften, zelfs in een vergevorderd stadium van ontwikkeling. Agile processen benutten veranderingen zodat jouw klant voordeel heeft op concurrenten.
 3. Lever regelmatig een werkend (deel)product op (oorspronkelijk software). Het liefst elke paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business moeten elke dag samenwerken met de ontwikkelaars gedurende het project.
 5. Bouw projecten op rond gemotiveerde individuen. Geef ze de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze het werk gedaan krijgen.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie over te brengen aan en binnen een ontwikkelteam is in persoonlijke gesprekken (face-to-face).
 7. Een werkend product (oorspronkelijk software) is de eerste maatstaaf van voortgang.
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers zouden oneindig lang een constant tempo aan moeten kunnen houden.
 9. Contstant aandacht voor technische uitmuntendheid en goed ontwerp versterkt ‘agility‘.
 10. Eenvoud, de kunst van zoveel mogelijk werk niet doen, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en en ontwerpen ontstaan vanuit zelf organiserende teams.
 12. Het team reflecteert op hoe het effectiever kan worden op regelmatige intervallen en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.

 

Hoe is het Agile Manifesto ontstaan

 

Een aantal voorstanders van de ‘Extreme Programming’ methodiek waren samengekomen bij een bijeenkomst in Oregon in de VS in de lente van 2000. Er werd gesproken over ondersteuning voor ‘lichte’ methodieken en processen. Op basis hiervan werden artikelen geschreven over ‘lichte methodieken’ zoals ‘Extreme Programming’ (XP), Adaptieve software ontwikkeling, Crystal en SCRUM. In september dat jaar werd besloten een vervolgmeeting te plannen met alle bedenkers van deze ‘lichte’ methodieken om het onderwerp verder te bespreken.

Deze sessie vond uiteindelijk plaats op februari 2001 in Snowbird, Utah. Hierbij bleken de bedenkers van de verschillende methodieken meer gemeen te hebben dan gedacht. De term ‘licht’ werd al snel vervangen door Agile, de groep noemde zichzelf ‘The Agile Alliance’ en het manifesto werd in 3 dagen tijd opgesteld en ondertekend door alle deelnemers.

 

Wie hebben het Agile Manifesto gemaakt?

 

17 individuen uit de wereld van software ontwikkeling (waaronder een aantal bedenkers van verschillende ‘lichte’ methodieken) hebben het Agile Manifesto bedacht, opgeschreven en ondertekend. Dit waren:

Dat er geen front-end ontwerpers tot de groep behoorden is terug te zien op de officiële site van het Agile Manifesto, die nog het meest weg heeft van een website van een kerkgemeenschap uit 1995 😉

Was this article helpful?