Scrum Guide

De Scrum Guide is geschreven door de bedenkers van Scrum. Het bevat de definitie en theorie van Scrum, de verschillende rollen, sessies en regels.

Begin jaren ’90 bedachten Jeff Sutherland en Ken Schwaber de Scrum werkwijze. in 2o1o schreven zij de eerste versie van de Scrum Guide, zodat het framework makkelijk wereldwijd verspreid kon worden. De Scrum guide wordt nog regelmatig bijgewerkt door de twee. De Scrum Guide is kun je hier vinden

 

Scrum Guide opzet

 

De Scrum guide bevat de definitie van Scrum. Elk element van het framework heeft een specifiek doel dat essentieel is voor de overkoepelende waarde en resultaten die behaald worden met Scrum. Hierom benadrukken de bedenkers dan ook dat wijzigingen in de opzet of ideeën van Scrum, het weglaten van bepaalde elementen of het niet volgen van de Scrum regels alleen maar bepaalde problemen onder de mat veegt en de voordelen van Scrum limiteert of zelfs volledig nutteloos maakt. Aan de andere kant lichten ze toe dat de implementatie van Scrum volgens de juiste gedachtegang enorm kan verschillen per bedrijf en dat termen als ‘developer’ initieel afstammen van de softwarebranch, maar met de bredere toepassing van scrum, ook kan slaan op onderzoekers, ontwerpers, analisten, wetenschappers en andere specialisten. De stelregel is dan ook; als Scrum jou toegevoegde waarde levert, kun jij onder die terminologie vallen.

 

Inhoud

 

De Scrumguide bevat naast het doel en de definitie een stuk theorie (met welk doel is het framework vormgegeven) en de waarden (die logischerwijs overeenkomsten vertonen met die van het Agile Manifesto). Daarnaast bevat het uitleg over de verschillende rollen, de soorten events (sessies) en de artifacts.

 

Was this article helpful?