Wat is Scrum?

Scrum is lichtgewicht framwork; een werkwijze met bepaalde rollen en terugkerende sessies, die gekoppeld zijn met een set regels.

Mocht je nog niet weten wat het inhoudt, de kans is groot dat je de term al een aantal keer voorbij hebt horen komen. Maar wat betekent het nu als iemand aangeeft dat ze ‘Scrum’ werken in hun bedrijf, wat houdt het in?

Scrum Definitie

Scrum is een lichtgewicht framework, wat zich vertaalt naar een werkwijze met bepaalde rollen en terugkerende sessies, die gekoppeld zijn met een set regels. Je werkt met kleine (multidisciplinaire) teams, die in kleine stappen (mini-projectjes die ‘sprints’ genoemd worden) stukjes ‘werkend product’ opleveren en dit dan regelmatig toetsen bij klanten en/of gebruikers. Hierdoor ben je in staat snel bij te sturen en je aan te passen aan een veranderende omgeving, met veranderende eisen en wensen.

Scrum in een notendop

Scrum kent 3 verschillende rollen, 5 terugkerende sessies binnen de mini-projectjes die we sprints noemen en 3 ’tastbare’ onderdelen die ‘Artifacts’ genoemd worden.

Rollen

Scrum kent de volgende rollen:

 • Product Owner – verantwoordelijk voor het product en het bijhouden van de werkvoorraad
 • Development Team – verantwoordelijk voor werk in een sprint en de volledige uitvoering hiervan
 • Scrum Master – verantwoordelijk voor het proces en de effectiviteit van het team

Sessies

Scrum kent de volgende terugkerende sessies binnen een sprint:

 • Sprint Planning – hierin wordt het doel van een sprint bepaald en het werk dat in de sprint uitgevoerd dient te worden.
 • Sprint Review – hierin wordt het uitgevoerde werk gepresenteerd en besproken en wordt gekeken naar de focus van de volgende sprint
 • Sprint Retrospective – hierin wordt teruggekeken naar de afgelopen sprint om te kijken hoe de kwaliteit en effectiviteit verbeterd kan worden
 • Daily Stand-up (ook wel bekend als Daily Scrum) – hierin wordt de voortgang besproken en gekeken of iemand hulp nodig heeft
 • Refinement – hierin wordt de lijst met werkvoorraad (dit noemen we de Product Backlog) bijgewerkt en verfijnd.

Artifacts

Scrum kent de volgende artifacts:

 • Product Backlog – een geordende lijst met werk dat nodig is om het product te verbeteren, geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker of belanghebbende.
 • Sprint Backlog – een geordende lijst met werk (dat gehaald is uit de Product Backlog) dat het team moet uitvoeren binnen een sprint om het sprintdoel te halen.
 • Increment – een werkend (onderdeel van het) product, resultaat van gedaan werk in de sprint.

Hoewel het niet in de Scrum Guide beschreven staat, wordt de Burn-down chart soms ook als artifact genoemd. Dit is een meetinstrument wat de voortgang van werk laat zien en kan gebruikt worden om de productiviteit van een team inzichtelijk te krijgen.

Hieronder een voorbeeld van een tweeweekse sprint:

Scrum overzicht

Voor meer informatie kun je ook onze online Agile Scrum training volgen. Hierin leer je hoe Agile Scrum in de praktijk toegepast wordt. Het bevat alle fundamentele informatie omtrent deze methodiek; van de verschillende rollen en sessies, tot aan het daadwerkelijk starten met Agile Scrum in je eigen bedrijfsomgeving. In 10 lessen, die ongeveer 3 uur duren, worden de basisprincipes uitgelegd via video’s, tekst, quizjes, praktijkvoorbeelden en visuele ondersteuning.

Was this article helpful?